10 câu trắc nghiệm Ôn tập Chương 7 cực hay có đáp án

  • 1631 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 2:

Một bình thủy tinh chứa đầy 50 cm3 thủy ngân ở nhiệt độ 18oC. Cho hệ số nở dài của thủy tinh là α=9.10-6K-1, hệ số nở khối của thủy ngân là β=18-5K-1. Khi tăng nhiệt độ lên 28oCthì lượng thủy ngân tràn ra khỏi bình có thể tích là

Xem đáp án

Chọn A

Độ tăng thể tích cảu thủy ngân: V2=βtV

Độ tăng dung tích của bình: V1=3atV

Lượng thủy ngân tràn ra ngoài:

V=V2-V1=β-3aV=0,153cm3


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận