100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi cơ bản (phần 1)

  • 4977 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Dòng điện là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Tác dụng nổi bật của dòng điện là

Xem đáp án

Đáp án: D

HD Giải: Tác dụng nổi bật của dòng điện là tác dụng từ


Câu 3:

Chọn câu phát biểu đúng

Xem đáp án

Đáp án: D

HD Giải: Dòng điện có các tác dụng từ (nam châm), nhiệt (bàn là, ấm điện), hóa, cơ, sinh lý


Câu 4:

Đại lượng nào cho biết mức độ mạnh yếu của dòng điện?

Xem đáp án

Đáp án: C

HD Giải: Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho mức độ mạnh yếu của dòng điện


Câu 5:

Dòng điện không đổi là gì?

Xem đáp án

Đáp án: A

HD Giải: Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Bảo Hiểm
20:28 - 05/01/2022

Câu 13: Đáp án D