Đề ôn thi Vật Lí 11 có lời giải (Đề 1)

  • 10113 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 2:

Một hệ cô lập gồm ba điện tích điểm, có khối lượng không đáng kể, nằm cân bằng với nhau. Tình huống nào dưới đây có thể xảy ra?

Xem đáp án


Câu 3:

Không thể nói về hằng số điện môi của chất nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn D.

Dung dich muối không phải là điện môi nên không thể nói về hằng số điện môi.


Câu 5:

Cọ xát thanh êbônit vào miếng dạ, thanh êbônit tích điện âm vì

Xem đáp án

Chọn B.

Vật tích điện âm là do được truyền thêm electron.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

2 năm trước

Hằng Dương

Bình luận


Bình luận