100 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi nâng cao (Phần 1)

  • 5358 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 3:

Một bộ ác quy có dung lượng 2A.h được sử dụng liên tục trong 24h. Cường độ dòng điện mà ác quy có thể cung cấp là

Xem đáp án

Đáp án: C

HD Giải: I=qt=2A.h24h=0,0833A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận