Bài tập vận dụng Hóa hữu cơ có đáp án (Đề 1)

  • 1199 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 4:

Axit axetic có công thức là

Xem đáp án

Đáp án: C

A.CH3CH2OH : ancol etylic = etanol.

B.HCOOH: axit fomic.

C.CH3COOH : axit axetic.

D. CH3CHO : anđehit axetic = axetanđehit.


Câu 5:

Axit panmitic là một axit béo có trong mỡ động vật và dầu cọ. Công thức của axit panmitic là

Xem đáp án

Đáp án: C

Công thức của axit panmitic là C15H31COOH→ Chọn đáp án C.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận