13 câu trắc nghiệm Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng cực hay có đáp án

  • 2473 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Lực căng bề mặt tác dụng lên một đoạn đường nhỏ bất kì trên bề măt của chất lỏng không có đặc điểm

Xem đáp án

Chọn D.

Lực căng bề mặt tác dụng lên một đoạn đường nhỏ bất kì trên bề măt của chất lỏng có đặc điểm:

+ có chiều làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng.

+ vuông góc với đoạn đường đó.

+ có độ lớn tỉ lệ với độ dài đoạn đường: f = σ.l(N) - σ là hệ số căng mặt ngoài, có đơn vị là N/m - l = πd : chu vi đường tròn giới hạn mặt thoáng chất lỏng (m)


Câu 2:

Hệ số căng bề mặt chất lỏng không có đặc điểm

Xem đáp án

Chọn A.

σ là hệ số căng mặt ngoài, có đơn vị là N/m Hệ số σ phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của chất lỏng. σ giảm khi nhiệt độ tăng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận