13 Đề kiểm tra Vật Lí 11 cực hay có lời giải chi tiết (Đề số 1)

  • 10641 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hai quả cầu A và B có khối lượng m1 và m2 được treo vào một điểm O bằng hai sợi dây cách điện OA và OB như hình vẽ. Tích điện cho hai quả cầu. Lực căng T của sợi dây OA sẽ thay đổi như thế nào so với lúc chúng chưa tích điện?

Xem đáp án

Đáp án D

+ Từ T=mA+mBg

không phụ thuộc vào điện tích của các vật


Câu 2:

Một hệ cô lập gồm ba điện tích điểm, có khối lượng không đáng kể, nằm cân bng với nhau. Tình huống nào dưới đẩy có thể xảy ra?

Xem đáp án

Đáp án D

Hợp lực

F=0  các điện tích nằm trên đường thẳng và không cùng dấu


Câu 3:

Không thể nói về hằng số điện môi của chất nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Dung dịch muối không phải là điện môi nên không thể nói về hằng số điện môi


Câu 4:

Chỉ ra công thức đúng của định luật Cu−lông trong chân không

Xem đáp án

Đáp án A

Trong chân không 

F=kq1q2r2.


Câu 5:

Cọ xát thanh ebonit vào miếng dạ, thanh ebonit tích điện âm vì?

Xem đáp án

Đáp án B

Vật tích điện âm là do được truyền thêm electron


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận