15 Bài trắc nghiệm - Chuyển động thẳng biến đổi đều Có lời giải chi tiết

  • 1634 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 4:

Vật chuyển động nhanh dần đều theo chiều dương với vận tốc đầu 2 m/s, gia tốc 4 m/s2

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Một xe đang chuyển động với vận tốc 36 km/h thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều, sau 20 giây vận tốc là 18 km/h, hỏi sau bao lâu xe dừng lại ? 

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Đổi 36 km/h = 10 m/s; 18 km/h = 5 m/s.

Vận tốc của xe lúc dừng lại là v=0m/s.

ð Thời gian từ lúc hãm phanh đến lúc xe dừng lại là

t=vv0a=0100,25=40s


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận