15 Bài trắc nghiệm - Chuyển động tròn đều có đáp án

  • 2032 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chọn đáp án sai

Chuyển động tròn đều có

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Trong chuyển động tròn đều thì vecto gia tốc có độ lớn không đổi nhưng chiều luôn hướng vào tâm quỹ đạo.

ð Vecto gia tốc không đổi là sai.


Câu 2:

Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều ? 

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Khi quạt trần quay ổn định thì chuyển động của điểm đầu cánh quạt là chuyển động tròn đều.

(Trái đất quay quanh mặt trời theo quỹ đạo hình elip.)


Câu 3:

Chọn câu sai: Vectơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều 

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Vecto gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều có chiều luôn hướng vào tâm quỹ đạo

ð phương và chiều không đổi là sai.


Câu 4:

Vành ngoài của một bánh xe ô tô có bán kính là 50 cm. Tốc độ góc của một điểm trên vành ngoài của bánh xe khi ô tô đang chạy với tốc độ dài 36 km/h là 

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Đổi 36 km/h = 10 m/s; 50 cm = 0,5 m.

Tốc độ góc  ω=vR=100,5=20 rad/s


Câu 5:

Vành ngoài của một bánh xe ô tô có đường kính là 50 cm. Gia tốc hướng tâm của một điểm trên vành ngoài của bánh xe khi ô tô đang chạy với tốc độ dài 36 km/h là 

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Ta có đường kính bánh xe là d = 50 cm  => R = 25cm = 0,25m

v = 36 km/h = 10 m/s.

Gia tốc hướng tâm aht=v2R=1020,25=400 m/s2


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận