15 Bài trắc nghiệm - Sự rơi tự do có đáp án

  • 1785 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Công thức liên hệ giữa vận tốc ném lên theo phương thẳng đứng và độ cao cực đại đạt được là 

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Công thức liên hệ giữa vận tốc ném lên theo phương thẳng đứng và độ cao cực đại đạt được là v0=2ghv02=2gh


Câu 2:

Một vật rơi tự do không vận tốc ban đầu từ độ cao 5 m xuống. Vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất là 

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Chọn gốc tọa độ tại vị trí vật bắt đầu rơi, chiều dương hướng xuống.

Ta có phương trình vận tốc: v = gt = 10t.


Câu 3:

Một vật được thả từ trên máy bay ở độ cao 80 m. Cho rằng vật rơi tự do với g=10 m/s2, thời gian rơi là 

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Chọn gốc tọa độ tại vị trí vật bắt đầu rơi, chiều dương hướng xuống.


Câu 4:

Hai viên bi sắt được thả rơi cùng độ cao cách nhau một khoảng thời gian 0,5 s. Lấy g=10 m/s2 Khoảng cách giữa hai viên bi sau khi viên thứ nhất rơi được 1,5 s là 

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Chọn gốc tọa độ là vị trí thả hai viên bi, chiều dương hướng xuống.

Phương trình chuyển động của 2 viên bi là x1=gt122m,x2=gt222m

Sau khi viên bi thứ nhất rơi được 1,5 s thì viên bi thứ hai rơi được 1 s.


Câu 5:

Một người thợ xây ném một viên gạch theo phương thẳng đứng cho một người khác ở trên tầng cao 4 m. Người này chỉ việc giơ tay ngang ra là bắt được viên gạch. Lấy g = 10 m/s2. Để cho viên gạch lúc người kia bắt được bằng không thì vận tốc ném là 

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Chọn gốc tọa độ tại vị trí ném, chiều dương hướng lên.

Áp dụng công thức độc lập thời gian và kết hợp điều kiện tại h = 4m thì v = 0 ta có:


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận