16 Bài trắc nghiệm Chuyển động tròn đều

  • 2005 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không chính xác về chuyển động tròn ?

Xem đáp án

Đáp án C 


Câu 2:

Chuyển động của vật nào dưới đây không phải là chuyển động tròn đều?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Một bánh xe quay đều 100 vòng trong 4 giây. Chu kì quay của bánh xe là?

Xem đáp án

Đáp án A.

Chu kì quay là thời gian quay được 1 vòng T=4100=0,04s


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận