18 Bài trắc nghiệm - Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều Có lời giải chi tiết

  • 2003 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Phương trình chuyển động của một vật trên một đường thẳng có dạng : s = t2+ 10t (m,s). Thông tin nào sau đây là không đúng ? 

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 3:

Một xe đang chuyển động với vận tốc 18 km/h thì tăng tốc đều với gia tốc a m/s2. Sau 100 m xe đạt vận tốc 54 km/h. Giá trị gia tốc a là 

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Đổi: 18 km/h = 5 m/s; 54 km/h = 15m/s.

Áp dụng công thức độc lập thời gian

v2v02=2asa=v2v022s=152522.100=1m/s2


Câu 4:

Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 54km/h thì hãm phanh. Sau đó chạy thêm được 25m thì dừng hẳn. Độ lớn gia tốc của đoàn tàu là 

Xem đáp án

Chọn đáp án B

54 km/h = 15 m/s.

Áp dụng công thức độc lập thời gian ta có:


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận