18 câu trắc nghiệm Nội năng và sự biến thiên nội năng cực hay có đáp án

  • 3318 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 18 phút

Câu 1:

Tìm phát biểu sai.

Xem đáp án

Đáp án: C

Nội năng của vật là dạng năng lượng bao gồm động năng phân tử (do các phân tử chuyển động nhiệt) và thế năng phân tử (do các phân tử tương tác với nhau).

U = Wđpt+ Wtpt

Động năng phân tử Wđptphụ thuộc vào nhiệt độ

Thế năng phân tử Wtpt phụ thuộc và thể tích.

Số đo độ biến thiên của nội năng trong quá trình truyền nhiệt gọi là nhiệt gọi là nhiệt lượng (còn gọi tắt là nhiệt) ∆U = Q . Vậy phát biểu C sai.


Câu 2:

Cách nào sau đây không làm thay đổi nội năng của vật?

Xem đáp án

Chọn D.

Có hai cách làm thay đổi nội năng:

+ Thực hiện công

Ví dụ: Làm nóng miếng kim loại bằng ma sát, cọ xát vật lên mặt bàn

+ Truyền nhiệt

Ví dụ: làm nóng miếng kim loại bằng cách nhúng vào nước nóng, làm lạnh vật, đốt nóng vật


Câu 3:

Tìm phát biểu sai.

Xem đáp án

Chọn D.

Trong quá trình đẳng nhiệt hệ không nhận nhiệt.


Câu 4:

Trường hợp làm biến đổi nội năng không do thực hiện công là?

Xem đáp án

Chọn A.

Đun nóng nước bằng bếp làm biến đổi nội năng qua cách truyền nhiệt.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Cao Thanh Hien
21:06 - 21/03/2022

vì sao lại thế ạ ?