20 Bài trắc nghiệm - Ba định luật Niuton có lời giải chi tiết

  • 2078 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng: Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niutơn

Xem đáp án

Đáp án B

Trong định luật III Niu - tơn, lực và phản lực cùng giá, độ lớn bằng nhau và tác dụng vào hai vật khác nhau.


Câu 2:

Câu nào sau đây là đúng ?

Xem đáp án

Đáp án C

Theo định luật I Niu tơn ta có khi một vật chịu tác dụng của nhiều lực mà tổng hợp lực của các lực đó bằng 0 thì vật đang chuyển động sẽ chuyển động thẳng đều.


Câu 3:

Hãy chỉ ra kết luận sai. Lực là nguyên nhân làm cho

Xem đáp án

Đáp án A

Lực không gây ra chuyển động cho vật, nó chỉ làm vật biến dạng hoặc thay đổi chuyển động của vật.


Câu 4:

Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính ?

Xem đáp án

Đáp án D

Vật chuyển động theo quán tính khi tất cả các lực tác dụng lên vật mất đi.


Câu 5:

Khi đang đi xe đạp trên đường nằm ngang, nếu ta ngừng đạp, xe vẫn tự di chuyển. Đó là nhờ

Xem đáp án

Đáp án C

Định luật I niu tơn Þ Khi đang đi xe đạp trên đường nằm ngang, nếu ta ngừng đạp, xe vẫn tự di chuyển là nhờ quán tính của xe.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận