200 Bài tập Đại cương về Kim loại cơ bản, nâng cao có lời giải (P2)

  • 2867 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất?

Xem đáp án

Đáp án B

Tính oxi hóa của Ca2+ < Zn2+ < Cu2+ < Ag+


Câu 2:

Có những vật bằng sắt được mạ bằng những kim loại khác nhau dưới đây. Nếu các vật này đều bị xây xát sâu đến lớp sắt, thì vật nào bị gỉ sắt chậm nhất?

Xem đáp án

Đáp án A

Sắt tráng thiếc; sắt tráng niken; sắt tráng đồng thì sắt bị ăn mòn trước còn sắt tráng kẽm thì kẽm bị ăn mòn trước


Câu 4:

Điện phân (với điện cực trơ) 200 ml dung dịch CuSO4 nồng độ x mol/l, sau một thời gian thu được dung dịch Y vẫn còn màu xanh, có khối lượng giảm 8 gam so với dung dịch ban đầu. Cho 16,8 gam bột sắt vào Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 12,4 gam kim loại. Giá trị của x là

Xem đáp án

Đáp án D

Do dung dịch vẫn còn màu xanh nên CuSO4 còn dư. Gọi a = nCuSO4pư, nFe = 0,3 mol

CuSO4 + H2O → Cu↓ + H2SO4 + ½ O2

a                                → a         → a     → 0,5a

Bảo toàn khối lượng, ta có mdd CuSO4 – mdd H2SO4 = mCu + mO2

 8 = 64a + 32.0,5a => a = 0,1

Vậy dung dịch Y chứa H2SO4 và CuSO4còn dư

Fe   + H2SO4 ← FeSO4 + H2

0,1 ← 0,1

Fe + CuSO4còn dư  FeSO4 + Cu

b → b                         → b

mà mCu + mFe = 12,4 => 64b + 56.(0,3 – 0,1 – b) = 12,4 => b = 0,15

 nCuSO4bđ = a + b = 0,25 => x = 0,25/0,2 = 1,25 


Câu 5:

Tính chất vật lí nào dưới đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra?

Xem đáp án

Đáp án C

Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt và ánh kim do các electron tự do gây ra còn tính cứng phụ thuộc vào độ bền của liên kết kim loại và cấu trúc kiểu mạng tinh thể.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận