200 bài tập Đại cương về Kim loại và KIm loại, nâng cao có lời giải (P4)

  • 2831 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Một mẫu nước mưa có pH = 4,82. Môi trường của mẫu nước đó là:

Xem đáp án

 

Đáp án C

pH = 4,82 < 7 mẫu nước mưa có môi trường axit Chọn C

 

 


Câu 3:

Chất nào sau đây là muối trung hòa?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Kim loại dẫn điện tốt nhất là

Xem đáp án

Đáp án B

+ Kim loại dẫn điện dẫn nhiệt tốt nhất là bạc (Ag) Chọn B


Câu 5:

Cho dãy các ion: Fe2+, Ni2+, Cu2+, Sn2+...Trong cùng điều kiện, ion có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy là

Xem đáp án

Đáp án C

+ Ta có dãy điện hóa:

Li+LiK+KBa2+BaCa2+CaNa+NaMg2+MgAl3+Al

Mn2+MnZn2+ZnCr3+CrFe2+FeNi2+NiSn2+SnPb2+Pb

H+H2Cu2+CuFe3+FeHg2+HgAg+AgPt2+PtAu3+Au

+ Dãy điện hóa được xếp theo chiều tính oxi hóa của các ion kim loại tăng dần Chọn C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận