(2023) Đề thi thử Vật Lí Sở Quảng Bình có đáp án

  • 423 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong mạch dao động  lí tưởng có dao động điện từ tự do thì

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc?

Xem đáp án

Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng đỏ nhỏ hơn chiết suất của môi trường đó đối với ánh sáng tím. Chọn C


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Trong sóng cơ, sóng dọc là sóng mà phương dao động của các phần tử môi trường

Xem đáp án

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận