(2023) Đề thi thử Vật Lí Sở Thanh Hóa có đáp án

  • 470 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Hạt nhân\({}_{92}^{238}U\)có cấu tạo gồm

Xem đáp án

\(N = A - Z = 238 - 92 = 146\). Chọn C


Câu 3:

Cho một sóng âm có tần số \(f\) lần lượt truyền trong nước, nhôm và không khí với tốc độ tương ứng là v1, v2, v3. Nhận xét nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Rắn > lỏng > khí. Chọn D


Câu 4:

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Sóng điện từ truyền được trong chân không. Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

C

1 tháng trước

Chí

Cho thi free là 5 sao

Bình luận


Bình luận