(2024) Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử sở GD&ĐT Hải Dương lần 1 (có đáp án)

  • 729 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong giai đoạn 1945-1950, các nước Tây Âu không thực hiện chính sách đối ngoại nào?

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, nội dung Tây Âu.

Cách giải:

Trong giai đoạn 1945-1950, các nước Tây Âu không thực hiện chính sách tiến hành liên kết khu vực.

Chọn B.


Câu 2:

Một trong những biện pháp về văn hóa của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngay sau Cách mạng tháng Tám (1945) là

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, nội dung Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Cách giải:

Một trong những biện pháp về văn hóa của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngay sau Cách mạng tháng Tám (1945) là thành lập Nha Bình dân học vụ.

Chọn B.


Câu 3:

Trong kế hoạch Nava (1953), thực dân Pháp tập trung phần lớn lực lượng ở

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, nội dung Kế hoạch Nava.

Cách giải:

Trong kế hoạch Nava (1953), thực dân Pháp tập trung phần lớn lực lượng ở đồng bằng Bắc Bộ.

Chọn A.


Câu 4:

Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế là một trong những biểu hiện

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, nội dung toàn cầu hóa.

Cách giải:

Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế là một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa.

Chọn B.


Câu 5:

Tổ chức nào có sự hợp tác liên minh giữa các nước thành viên trong lĩnh vực kinh tế, tiền tệ, chính trị, đối ngoại và an ninh chung?

Xem đáp án

Phương pháp:

Suy luận.

Cách giải:

Tổ chức có sự hợp tác liên minh giữa các nước thành viên trong lĩnh vực kinh tế, tiền tệ, chính trị, đối ngoại và an ninh chung đó là Liên minh châu Âu (EU).

Chọn C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận