21 Bài trắc nghiệm Xác định vận tốc trung bình. Xác định các giá trị trong chuyển động thẳng đều

  • 1954 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trường hợp nào sau đây quỹ đạo của vật là đường thẳng?

Xem đáp án

Đáp án D.


Câu 2:

Các chuyển động nào sau đây không phải là chuyển động cơ học?

Xem đáp án

Đáp án D.


Câu 3:

Cho một học sinh chuyển động từ nhà đến trường

Xem đáp án

Đáp án C.


Câu 4:

Trường hợp nào sau đây vật không thể coi là chất điểm?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là chính xác nhất?

Xem đáp án

Đáp án C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận