21 câu trắc nghiệm Biến dạng cơ của vật rắn cực hay có đáp án

  • 1862 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 21 phút

Câu 1:

Khi xét biến dạng đàn hồi kéo của vật rắn, có thể sử dụng trực tiếp:

Xem đáp án

Chọn B

Định luật Húc: Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của vật rắn hình trụ tỉ lệ với ứng suất gây ra nó: .

 11 câu trắc nghiệm Biến dạng cơ của vật rắn cực hay có đáp án


Câu 3:

Định luật Húc chỉ có thể áp dụng trong trường hợp nào sau đây ?

Xem đáp án

Chọn A

Định luật Húc: Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của vật rắn hình trụ tỉ lệ với ứng suất gây ra nó:

 11 câu trắc nghiệm Biến dạng cơ của vật rắn cực hay có đáp án

 

 

→ Định luật Húc chỉ có thể áp dụng trong trường hợp giới hạn mà vật rắn còn có tính đàn hồi.


Câu 4:

Mức độ biến dạng của thanh rắn (bị kéo hoặc nén) phụ thuộc yếu tố nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn D

Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của vật rắn hình trụ tỉ lệ với ứng suất gây ra nó:

 11 câu trắc nghiệm Biến dạng cơ của vật rắn cực hay có đáp án

 

 

→ Mức độ biến dạng của thanh rắn (bị kéo hoặc nén) phụ thuộc vào độ lớn của lực tác dụng (F) và tiết diện ngang của thanh (S).


Câu 5:

Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của thanh rắn tỉ lệ thuận với đại lượng nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn B.

Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của vật rắn hình trụ tỉ lệ với ứng suất gây ra nó:

 11 câu trắc nghiệm Biến dạng cơ của vật rắn cực hay có đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận