22 câu trắc nghiệm Phương trình trạng thái của khí lí tưởng cực hay có đáp án

  • 2398 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 22 phút

Câu 1:

Đại lượng không phải thông số trạng thái của một lượng khí là

Xem đáp án

Chọn B.

Thông số trạng thái của khí lý tưởng bao gồm nhiệt độ (T), thể tích (V) và áp suất (p).


Câu 2:

Tập hợp ba thông số xác định trạng thái của một lượng khí xác định là

Xem đáp án

Chọn B.

Tập hợp ba thông số trạng thái của khí lý tưởng bao gồm nhiệt độ (T), thể tích (V) và áp suất (p).


Câu 3:

Quá trình nào dau đây là đẳng quá trình.

Xem đáp án

Chọn A.

Đun nóng khí trong một bình đậy kín thì thể tích khí không thay đổi, tương ứng với quá trình đẳng tích.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Văn Tài
20:22 - 30/06/2020

áp suất thủy tĩnh là p=d.g.h =10.1000.h chớ

Nguyễn Văn Tài
20:30 - 30/06/2020

câu 17 đâu ra trọng lượng riêng của nước là d = 1,013.10^5 N/m^2