220 Bài tập Kim loại Kiềm, Kiềm thổ, Nhôm cơ bản, nâng cao (Phần 5)

  • 2001 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch hỗn hợp Al2(SO4)3 và AlCl3 thu được kết tủa có khối lượng theo số mol Ba(OH)như đồ thị: 

Tổng giá trị (x + y) bằng

Xem đáp án

Đáp án B

Nhận thấy tại thời điểm 0,3 mol thì Ba(OH)2 kết tủa vừa đủ với Al2(SO4)3 

Khi đó kết tủa gồm BaSO4 : 0,3 mol và Al(OH)3 : 0,2 mol 

→ nAl2SO4 = 0,3 : 3= 0,1 mol 

Tại thời điểm 0,6 mol Ba(OH)2 thì kết tủa chỉ còn BaSO4 : 0,1 mol, toàn bộ lượng Al(OH)3 bị hòa tan hết → x = 0,3. 233= 69,9 gam

→ 4∑nAl3+ = nOH- = 0,6.2 = 1,2 → ∑nAl3+ = 0,3 mol

Vậy kết tủa cực đại gồm BaSO4 : 0,3 mol và Al(OH)3 : 0,3 mol

→ y = 0,3. 233+ 0,3. 78= 93,3 gam

 

→ x+ y = 69,9 + 93,3 = 163,2 gam


Câu 5:

Có 5 chất bột trắng đựng trong các lọ riêng biệt: NaCl, Na2CO3, Na2SO4, BaCO3, BaSO4. Chỉ dùng nước và CO2 có thể phân biệt được số chất là

Xem đáp án

Đáp án D

Trích mẫu thử đánh số thứ tự là việc cần làm đầu tiên chứ không nó lộn ùng phèo cả lên:

+ Thả hết vào nước Tìm được nhóm không tan là BaCO3 và BaSO4.

+ Sục CO2 vào 2 ổng nghiệm chưa kết tủa.

Ống nghiệm nào kết tủa tan tan lại BaCO3. Còn lại là BaSO4.

Phản ứng: BaCO3 + CO2 + H2O → Ba(HCO3)2 (Tan) <= [Thuốc thử mới]

+ Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào 3 dung dịch muối tan ban đầu.

Ống nghiệm nào không tạo kết tủa Ống nghiệm đó chứa NaCl.

Ống nghiệm nào tạo kết tủa Na2CO3 và Na2SO4 ứng với 2 kết tủa BaCO3 và BaSO4.

Phản ứng: Ba(HCO3)2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaHCO3.

Phản ứng: Ba(HCO3)2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaHCO3

+ Và với 2 kết tủa BaCO3 và BaSO4 thì vấn đề lại được lặp lại như phía trên.

Từ H2O và CO2 ta có thể nhận biết cả 5 chất  Chọn D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận