25 Bài trắc nghiệm - Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn có lời giải chi tiết

  • 1643 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hai tàu thuỷ có khối lượng 50.000 tấn ở cách nhau 1 km. Lực hấp dẫn giữa chúng là

Xem đáp án

Đáp án C

50000 tấn = 50000000 kg.

Lực hấp dẫn giữa hai tàu là 

Fhd=G.m1.m2r2=6,67.1011.5.107.5.10710002=0,167N


Câu 2:

Hai quả cầu bằng chì mỗi quả có khối lượng 45 kg, bán kính 10 cm. Lực hấp dẫn giữa chúng có thể đạt giá trị lớn nhất là 

Xem đáp án

Đáp án D

Để lực hấp dẫn lớn nhất thì khoảng cách giữa hai quả nhỏ nhất 


Câu 4:

Trái đất (TĐ) hút mặt trăng (MT) một lực bằng bao nhiêu biết khoảng cách giữa MT và TĐ là 38.107 m, khối lượng của MT là 7,37.1022 kg, và khối lượng TĐ là 6,0.1024 kg, G=6,67.10-11 Nm2/kg2

Xem đáp án

Đáp án B

Lực mà trái đất hút mặt trăng là: 

F=G.M.mr2=6,67.1011.6.1024.7,37.102238.1072=2,04.1020N


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận