25 câu trắc nghiệm Công và công suất cực hay có đáp án

  • 5568 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Lực tác dụng lên một vật đang chuyển động thẳng biến đổi đều không thực hiện công khi

Xem đáp án

Chọn A.

Lực tác dụng lên một vật đang chuyển động thẳng biến đổi đều không thực hiện công khi lực vuông góc với đường đi. Mà gia tốc luôn có phương trùng với đường đi trong chuyển động thẳng do đó lực vuông góc với gia tốc của vật thì lực đó không sinh công.


Câu 2:

Đơn vị không phải đơn vị của công suất là

Xem đáp án

Chọn C.

Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.

Công thức tính công suất: P = A/t

Trong hệ SI, công suất đo bằng oát, kí hiệu là oát (W).

1W = 1J/s = 1N.m/s

Ngoài ra còn dùng đơn vị KW = 1000 W; MW = 1000 KW


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Chọn D.

Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian. Do đó máy có công suất lớn thì thời gian sinh công sẽ nhanh.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Ngân Ngô

Rất bổ ích
P

2 năm trước

Phuong Linh

N

2 năm trước

Nhiii Thảo

Bình luận


Bình luận