26 Bài trắc nghiệm Áp dụng lực hướng tâm và lực quán tính ly tâm có lời giải (Vật Lí 10)

  • 1778 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 36 phút

Câu 1:

Một quả cầu nhỏ treo vào xe đang chuyển động có gia tốc. Dây treo quả cầu bị lệch như hình vẽ. Kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Tìm phát biểu sai về hệ qui chiếu phi quán tính và lực quán tính:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Chọn câu sai

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

*Một vật khối lượng m đặt trên đĩa quay đều với vận tốc góc ω . Vật đã vạch nên đường tròn bán kính R . Dùng thông tin này để trả lời câu 5; 6; 7.

Vật đã chuyển động tròn nên lực nào đóng vai trò lực hướng tâm?

Xem đáp án

Đáp án D

 Hợp lực tác dụng vào vật chuyển động tròn đều đóng vai trò lực hướng tâm


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận