Đề luyện thi thpt quốc gia môn Lịch Sử có đáp án cực hay ( Đề 1)

  • 22055 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Điểm giống và khác nhau cơ bản giữa Cách mạng tư sản Anh và Cách mạng tư sản pháp thời kì cận đại là gì?

Xem đáp án

Đáp án A

Nguyên nhân trực tiếp bùng nổ Cách mạng tư sản Anh xoay quanh vấn đề tài chính, Sác-lơ I triệu tập Quốc hội nhắm tang thuế. Cách mạng tư sản Pháp: trước sự khủng hoản trầm trọng của nền tài chính buộc Lu – I XVI triệu tập hội nghị ba đẳng cấp nhằm đề suất vay tiền và ban hành thêm thuế


Câu 2:

Biểu hiện nào sau không thuộc giai đoạn phát triển của xã hội phong kiến phương Đông?

Xem đáp án

Đáp án D

Sự hình thành các lãnh địa với quyền lực của lãnh chúa là biểu hiện của chế độ phong kiến phân quyền ở phương Tây


Câu 3:

Dưới thời kì Bắc thuộc, các triều đại phong kiến phương Bắc đã truyền bá tư tưởng nào vào nước ra?

Xem đáp án

Đáp án D

SGK 10 trang 81 – Các triều đại phong kiến phương bắc truyền vá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục theo người Hán.


Câu 4:

Sắp xếp thứ tự the thời gian các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta trong các thế kỉ X – XV:

1. Kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê.

2. Kháng chiến chống quân Mông – Nguyên thời Trần.

3. Kháng chiến chống Tống thời Lí.

 

4. Khởi nghĩa Lam Sơn.

Xem đáp án

Đáp án C

Kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê (năm 980 thế kỉ X)

Kháng chiến chống quân Mông – Nguyên (năm 1258, 1285, 1287 – 1288 của thế kỉ XIII)

Kháng chiến chống quân Tống thời Lí (năm 1077 thế kỉ XI)

Khởi nghĩa Lam Sơn (cuối thế kỉ XIV)


Câu 5:

Tại sao trong cùng bối cảnh lịch sử sau nửa thế kỉ XIX, ở Nhật Bản cải cách thành công nhưng ở Việt Nam, Trung Quốc lại thất bại?

Xem đáp án

Đáp án C

Trong cùng hoàn cảnh ở châu Á, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam đều có những đề xuất cải cách dân chủ tiến bộ cho đất nước. Tuy nhiên, duy chỉ có Nhật Bản thành công bởi cuộc cách tân ấy bắt đầu từ người đứng đầu đất nước và có thực quyền còn ở Việt Nam, Trung Quốc thì không.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

L

3 năm trước

Le Lam

Bình luận


Bình luận

Đồng Thị Vân Anh
19:46 - 26/05/2020

Câu 3 đề 1 có vấn đề ạ

Đồng Thị Vân Anh
19:47 - 26/05/2020

:((

Ảnh đính kèm

Nguyễn Thị Thanh Tâm
08:42 - 04/07/2021

câu 24 đề 1 có vấn đề

Lê Đức Nguyên
19:20 - 07/07/2022

nó k chấm điểm đâu đừng làm nữa mất thời gian

Khánh Linh
23:28 - 09/06/2023

C24 sai

Khánh Linh
23:29 - 09/06/2023

Câu 3 sai