Bài Trắc nghiệm CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

  • 1664 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 28 phút

Câu 1:

Chất rắn vô định hình có đặc tính sau:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Chất nào sau đây không có cấu trúc tinh thể?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Chất rắn nào dưới đây là chất rắn vô định hình?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Người ta phân loại các loại vật rắn theo cách nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Vật nào dưới đây chịu biến dạng cắt?

Xem đáp án

Đáp án D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận