28 câu trắc nghiệm Ba định luật Niu - Tơn cực hay có đáp án

  • 6146 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 28 phút

Câu 1:

Theo định luật I Niu-tơn thì

Xem đáp án

Chọn B.

Định luật I Niu-tơn

Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều


Câu 2:

Theo Định luật III Niu – tơn thì lực và phản lực

Xem đáp án

Chọn D.

Định luật III Niu-tơn:

Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này cùng giá, cùng độ lớn, nhưng ngược chiều.

 24 câu trắc nghiệm Ba định luật Niu - Tơn cực hay có đáp án (phần 1)

 

Lực và phản lực

Một trong hai lực tương tác gọi là lực tác dụng, lực kia gọi là phản lực.

- Lực và phản lực luôn xuất hiện (hoặc mất đi) đồng thời.

- Lực và phản lực cùng giá, cùng độ lớn, nhưng ngược chiều. Hai lực có đặc điểm như vậy gọi là hai lực trực đối.

- Lực và phản lực không cân bằng nhau vì chúng đặt vào hai vật khác nhau.


Câu 3:

Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?

Xem đáp án

Chọn C.

Vật chuyển động thẳng đều tức là gia tốc a = 0, hợp lực tác dụng lên vật bằng 0. Vật chuyển động như vậy theo định luật 1 Niu-tơn thì chuyển động như vậy gọi là chuyển động theo quán tính.


Câu 4:

Khi nói về một vật chịu tác dụng của lực, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn C.

Định luật II Niu-tơn

Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

 24 câu trắc nghiệm Ba định luật Niu - Tơn cực hay có đáp án (phần 1)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Tùng'g

rất hay
N

2 năm trước

Nguyễn Tiến

T

1 năm trước

Trương Hoài Đức 9.2

đề rất hay và tuỵt zời, tôi recommend các bạn nên làm thử đề này <3

Bình luận


Bình luận

Kênh tổng hợp tube youtub
18:19 - 07/11/2020

4m mà chọn A