28 câu trắc nghiệm Lực hướng tâm cực hay có đáp án

  • 2595 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 28 phút

Câu 1:

Một vật khối lượng m đang chuyển động tròn đều trên một quỹ đạo bán kính r với tốc độ góc ω. Lực hướng tâm tác dụng vào vật là

Xem đáp án

Chọn A.

Lực hay hợp lực của các lực tác dụng lên một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm.

 22 câu trắc nghiệm Lực hướng tâm cực hay có đáp án (phần 1)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Nguyễn Hải

Bình luận


Bình luận