30 câu trắc nghiệm Cơ sở của nhiệt động lực học nâng cao (P1)

  • 6267 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 4:

Một hòn bi thép có trọng lượng 0,5N rơi từ độ cao 2m xuống một tấm đá rồi nảy lên tới độ cao 1,4m. Tính lượng cơ năng đã chuyển hóa thành nội năng của bi và tấm đá. Chọn đáp án đúng.

Xem đáp án

Đáp án: D

Chọn mốc thế năng tại mặt tấm đá.

Cơ năng ban đầu:

W = P.h = 0,5.2 = 1J.

Cơ năng sau khi bi nảy lên:

W’ = P.h’ = 0,5.1,4 = 0,7J.

Phần cơ năng đã chuyển thành nội năng:

∆W = W – W’ = 1 – 0,7 = 0,3J.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Tấn Dũng
23:55 - 16/04/2020

đáp số câu 3 sai ạ làm 1 đg khoanh 1 nẻo