34 câu trắc nghiệm Chuyển động thẳng biến đổi đều cực hay có đáp án (phần 1)

  • 7904 lượt thi

  • 34 câu hỏi

  • 22 phút

Câu 1:

Với chiều (+) là chiều chuyển động, trong công thức s = 0,5a.t2+ v0t của chuyển động thẳng biến đổi đều, đại lượng có thể có giá trị dương hay giá trị âm là:

Xem đáp án

Chọn: A.

Vì v > 0, t > 0 nên trong công thức của s thì gia tốc có thể > 0 hoặc < 0.


Câu 2:

Trong các trường hợp sau đây. Trường hợp nào không thể xảy ra cho một vật chuyển động thẳng?

Xem đáp án

Chọn: B.

Vì a ≠ 0 và thay đổi theo thời gian nên vận tốc v phải thay đổi.


Câu 3:

Một vật tăng tốc trong một khoảng thời gian nào đó dọc theo trục Ox. Vậy vận tốc và gia tốc của nó trong khoảng thời gian này có thể:

Xem đáp án

Chọn: B.

Vì tăng tốc nên đây là chuyển động nhanh dần => tích a.v > 0.

Tức là vận tốc và gia tốc cùng dấu nhau.


Câu 4:

Một chiếc xe bắt đầu tăng tốc từ trạng thái nghỉ với gia tốc 2 m/s2. Quãng đường xe chạy được trong giây thứ hai là

Xem đáp án

Chọn: B.

Chọn gốc thời gian (t = 0) là lúc xe bắt đầu tăng tốc từ nghỉ. Gốc tọa độ là vị trí xe bắt đầu tăng tốc. Chiều (+) là chiều chuyển động.

Tại thời điểm t = 0, xe có: x0= 0; v0= 0; a = 2m/s2

Suy ra phương trình chuyển động của xe là: x = 0,5.a.t2t2(m)

Vì xe chỉ chuyển động nhanh dần theo 1 chiều nên quãng đường đi được trong giây thứ hai là:

S = x(2) – x(1) = 2212= 3 (m)

Bắt đầu tăng tốc từ trạng thái nghỉ


Câu 5:

Một chiếc xe đang chạy với tốc độ 36 km/h thì tài xế hãm phanh, xe chuyển động thẳng chậm dần đều rồi dừng lại sau 5s. Quãng đường xe chạy được trong giây cuối cùng là

Xem đáp án

Chọn: D.

Chọn gốc thời gian (t = 0) là lúc xe bắt đầu bị hãm phanh.

Gốc tọa độ là lúc xe bắt đầu bị hãm phanh. Chiều (+) là chiều chuyển động.

Tại thời điểm t = 0 xe có: v0=36km/h = 10 m/s; x0= 0.

Xe chuyển động thẳng chậm dần đều rồi dừng lại sau 5s

22 câu trắc nghiệm Chuyển động thẳng biến đổi đều cực hay có đáp án (phần 1)

 

 

Suy ra phương trình chuyển động của xe là:

x = v0.t + 0,5.a.t2= 10.t - t2(m)

Vì xe chỉ chuyển động chậm dần theo 1 chiều nên quãng đường đi được trong giây cuối cùng là:

S = x(5) – x(4) = (10.5 – 52) – (10.4 – 42)

= 25 – 24 = 1m.


4

Đánh giá trung bình

60%

0%

40%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Chẻ Châu Minh

3 năm trước

Yến Nguyễn Hoàng Bảo

Hay ^_^

3 năm trước

Nguyễn Ngọc Hân

3 năm trước

Lê Thị Kiều Oanh

Rất oki ??
p

1 năm trước

phan việt hùng

Bình luận


Bình luận