90 câu trắc nghiệm lý thuyết Mắt và các dụng cụ quang cực hay có lời giải (P1)

  • 5336 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng. Để mắt có thể nhìn rõ vật ở các khoảng cách khác nhau thì

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Bộ phận của mắt giống như thấu kính là 

Xem đáp án

Đáp án D

Bộ phận của mắt có cấu tạo như một thấu kính hội tụ: thủy tinh thể


Câu 4:

Qua thấu kính phân kì, vật thật thì ảnh không có đặc điểm

Xem đáp án

Đáp án C

Ảnh qua thấu kính phản kì là ảnh ảo, nhỏ hơn vật, cùng chiều với vật và nằm trước thấu kính


Câu 5:

Qua thấu kính, nếu vật thật cho ảnh cùng chiếu thì thấu kính

Xem đáp án

Đáp án C

Cả thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì đều có thể cho ảnh ảo, cùng chiều với vật nên chưa thể kết luận đây là thấu kính hội tụ hay phân kì


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Phương Hoa
03:20 - 04/06/2021

câu 23 đáp án là D