Bài tập Các nguyên lí của nhiệt động lực học cực hay có lời giải

  • 4652 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 5:

Một động cơ nhiệt lý tưởng hoạt động giữa hai nguồn nhiệt 100°C và 25,4°C, thực hiện công 2kJ. Tính nhiệt lượng mà động cơ truyền cho nguồn lạnh.

Xem đáp án

Hiệu suất động cơ:

- Suy ra, nhiệt lượng mà động cơ nhân từ nguồn nóng là:

- Nhiệt lượng mà động cơ truyền cho nguồn lạnh:

Đáp án D.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận