Bài tập chế biến đường

  • 5492 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong quá trình sản xuất đường mía, để tẩy màu nước đường người ta dùng khí:

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Người ta dùng khí SO2 để tẩy màu, còn CO2 để tái tạo lại saccarozo từ dung dịch đường có lẫn hợp chất của canxi


Câu 2:

Nước mía chiếm 70% khối lượng của cây mía. Lượng saccarozơ trong nước mía ép là khoảng 20%. Khối lượng saccarozơ thu được từ 1,0 tấn mía nguyên liệu (cho biết hiệu suất của toàn bộ quá trình là 80%) là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

- Nước mía chiếm 70% khối lượng cây mía, 1 tấn mía có mnước mía = mcây mía × 0,7 = 1000 × 0,7 = 700 kg.

- Lượng saccarozơ chiếm 20% khối lượng nước mía nên msaccarozơ lý thuyết = mnước mía × 0,2 = 700 × 0,2 = 140 kg.

- Mà H = 80% nên msaccarozơ thực tế = msaccarozơ lý thuyết × H = 140 × 0,8 = 112 kg.


Câu 5:

Một nhà máy đường sử dụng 60 tấn mía nguyên liệu để ép một ngày.

Biết trung bình ép 1 tạ mía thu được 68 kg nước mía với nồng độ đường saccarozơ là 13%. Sau khi chế biến toàn bộ lượng nước mía này với hiệu suất 90%, thu được m kg đường saccarozơ. Giá trị của m là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

1 tạ mía thu được 68 kg nước mía 60 tấn mía thu 408000 kg nước mía.

saccarozơ chiếm 13% khối lượng nước mía 408000 nước mía có 53040 kg saccarozơ.

tuy nhiên, hiệu suất quá trình chế biến là 90% msaccarozơ thực tế thu được = 4773,6 kg


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

9 tháng trước

Hiu

Đầy đủ chi tiết chính xác

5 tháng trước

thế giới trẻ em

cũng được

Bình luận


Bình luận