Phản ứng quang hợp

  • 5503 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 12 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Giả thiết phản ứng tổng hợp glucozơ ở cây lương thực như sau:

6CO2+6H2OClorophinAsC6H12O6+6O2 H=2800kJ/mol

Nếu trong một ngày, trên 1 m2 trồng cây lương thực nhận được từ Mặt Trời 25200 kJ và có 1% được hấp thụ ở quá trình quang hợp thì khối lượng glucozơ tạo ra là

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

9 tháng trước

Hiu

Đầy đủ chi tiết chính xác

5 tháng trước

thế giới trẻ em

cũng được

Bình luận


Bình luận