Bài kiểm tra số 2

  • 5494 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Bệnh nhân phải tiếp đường (tiêm hoặc chuyền dung dịch đường vào tĩnh mạch), đó là loại đường nào ?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Trong y khoa người ta dùng dung dịch glucozơ 5% để truyền cho bệnh nhân.


Câu 3:

Chất X là một cacbohiđrat có phản ứng thuỷ phân:

X + H2O H+,to  2Y

 X có tên là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Cho các dung dịch không màu: HCOOHCH3COOH, glucozơ, glixerol, C2H5OHCH3CHO. Nếu dùng thuốc thử là CuOH2/OH- thì nhận biết được tối đa bao nhiêu chất trong số các chất trên?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Nhóm thứ nhất: HCOOHCH3COOH (dd có màu xanh)

Nhóm thứ hai: Glucozơ và glixerol (dd có màu xanh đặc trưng)

Nhóm thứ ba: không phản ứng

Tiếp tục đun nóng từng nhóm, ta sẽ phân biệt đc tất cả.


Câu 5:

Dùng những hoá chất nào sau đây có thể nhận biết được 4 chất lỏng không màu là etylen glicol, rượu etylic, glucozơ, phenol?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Cho brom vào 4 chất, tạo kết tủa là phenol. Đun nóng hỗn hợp, chất làm mất màu brom là glucozo

Cho Cu(OH)2/OH- vào 2 chất còn lại. Chất tạo dd màu xanh là etylen glicol. Chất còn lại là rượu etylic


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

9 tháng trước

Hiu

Đầy đủ chi tiết chính xác

5 tháng trước

thế giới trẻ em

cũng được

Bình luận


Bình luận