Bài tập về các định luật Niu-tơn cơ bản, nâng cao có lời giải (P1)

  • 5684 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Kết luận nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án D.


Câu 2:

Kết luận nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án B.


Câu 3:

Phát biếu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án B.

Vi phạm định luật I Niu-tơn.


Câu 4:

Trong trường hp nào dưới đây, vật chuyển động theo hướng của hợp lực tác dụng vào vật?

Xem đáp án

Đáp án B.

a luôn cùng hướng với F; chuyn động thẳng nhanh dần đều a; v cùng hướng; chuyn động thng chậm dần đều a; ngược hướng.


Câu 5:

Trường hợp nào sau đây có vectơ hợp lực tác dụng vào vật thay đổi?

Xem đáp án

Đáp án C.

Trong chuyn động tròn đều, hợp lực (lực hướng tâm) có độ lớn không đi nhưng hướng thay đi liên tục.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận