CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT RẮN CHUYỂN ĐỘNG QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

  • 1812 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là không chính xác?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Chọn phát biểu chính xác nhất

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Ở trường hợp nào sau đây, lực có tác dụng làm cho,vật rắn quay quanh trục?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Thanh AB tự trên trục quay O (OB=2OA) và chịu tác dụng của 2 lựcFAFB với FA=52FB. Thanh AB sẽ quay quanh O theo chiều nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: MA/0=FA.OA;MB/0=FB.OB=25FA.2.OA=45FA.OA<MA/0


Câu 5:

Đối với vật quay quanh 1 trục cố định, câu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận