ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ (Đề 1)

  • 7491 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Sau chiến tranh thuốc Phiện giữa thế kỉ XIX, Trung Quốc trong tình trạng 

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Theo thỏa thuận của Hội nghị Ianta, Chính phủ Trung Hoa Dân quốc cần cải tổ với sự tham gia của 

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Sau khi Liên Xô sụp đổ, về kinh tế, Liên Bang Nga đã đề ra 

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Nền tảng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Sự kiện gây chấn động lớn trong dư luận thế giới vào tháng 3 năm 1997 là

Xem đáp án

Đáp án C


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

3 năm trước

Thuy

Bình luận


Bình luận