Chuyên đề: Sự rơi tự do có lời giải cực hay có lời giải

  • 1666 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Một quả cầu ném thẳng đứng lên trên. Tại điểm cao nhất của quỹ đạo phát biểu nào sau đây là đúng:

Xem đáp án

Đáp án B.

Gia tốc bao giờ cũng khác không. Tại điểm cao nhất vật dừng lại nên v=0


Câu 2:

Cho một quả cầu được ném thẳng đúng lên trên với vận tốc ban đầu. Bỏ qua mọi sức cản của không khí. Nếu vận tốc ban đầu của quả cầu tăng lên 2 lần thì thời gian đến điểm cao nhất của quỹ đạo sẽ:

Xem đáp án

Đáp án A

Chọn chiều dương hướng lên ta có phương trình vận tốc v=v0gt. Khi đến điểm cao nhất v=0 nên t=v0g.

Vậy khi v0 tăng 2 lần thì t tăng 2 lần


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận