ÔN TẬP 3 ĐỊNH LUẬT NIU TƠN (CÓ LỜI GIẢI)

  • 3188 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 4:

Một vật có khối lượng 200 g chuyển động với gia tốc 0,3 m/s2. Lực tác dụng vào vật có độ lớn bằng

Xem đáp án

Chọn đáp án B

?  Lời giải:

+ Áp dụng định luật II Niu− tơn: F = ma = 0,2. 0,3 = 0,06 N.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận