TREO MỘT VẬT LÊN LÒ XO, VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT HOOKE VÍ DỤ MINH HỌA

  • 2648 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Người ta dùng hai lò xo. Lò xo thứ nhất khi treo vật 9 kg có độ dãn 12cm. Lò xo thứ hai khi treo vật 3 kg thì có độ dãn 4cm. Hãy so sanh độ cứng của hai lò xo. Lấy g =10m/s2

Xem đáp án

Chọn đáp án A

+ Khi ở vị trí cân bằng  

+  Với lò xo một: (1)

 + Với lò xo hai:  (2)

+ Lập tỉ số  Vậy hai độ cứng bằng nhau


Câu 4:

Một lò xo được treo thẳng đứng. Lần lượt treo vật nặng P1=2N, P2=4N vào lò xo thì lò xo có chiều dài lần lượt là l1=42cm, l2= 44cm. Độ cứng k và chiều dài tự nhiên l0 của lò xo lần lượt là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A

+ Khi ở vị trí cân bằng F=P

 

+ Khi treo P1 ta có: 

+ Khi treo P2 ta có: 

 

+ Lập tỉ số P1/P2

 

+ Thay vào ( 1 ) ta có

 


Câu 5:

Cho một lò xo có chiều dài tự nhiên l0, đầu trên cố định đầu dưới người ta treo quả cân 200g thì lo xo dài 32cm. Khi treo thêm quả cân 100g nữa thì lo xo dài 33cm. Tính chiều dài tự nhiên và độ cứng của lo xo

Xem đáp án

Chọn đáp án B

+ Khi ở vị trí cân bằng  P=F

+ Khi treo m1 ta có:

 

+ Khi treo thêm m2 ta có:

 

+ Lập tỉ số  

+ Thay vào ( 1 ) ta có


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận