Ôn tập chương Lực hấp dẫn, định luật vạn vật hấp dẫn hay nhất có lời giải

  • 1870 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Khi khối lượng của mỗi vật tăng lên gấp bốn lần và khoảng cách giữa chúng cũng tăng lên gấp bốn lần thì lực hấp dẫn giữa chúng sẽ?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 5:

Hai tàu thủy mỗi chiếc có khối lượng 50000 tấn ở cách nhau 1kmHai thuyền có dịch chuyển lại gần nhau không

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Lực hấp dẫn của hai tàu nhỏ hơn rất nhiều so với trọng lượng của tàu nên không dịch chuyển


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận