Ôn tập chuyên đề: Công và công suất

  • 1714 lượt thi

  • 34 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Công của trọng lực trong 2 giây cuối khi vật có khối lượng 8kg được thả rơi từ độ cao 180m là bao nhiêu? Lấy g = 10m/s2.

Xem đáp án

+ Thời gian rơi của vật khi được thả rơi từ độ cao 180 m

   s=12gt2t=2sg=2.18010=6s

Quãng đường đi trong 4s đầu:

s/=12gt/2=12.10.42 = 80(m)

Khi đi được 4s đầu thì vật đang ở độ cao 100m vậy công của trọng lực trong 2 giây cuối

 Ap = mg.h = 8.10.100 = 8000 (J)

Chọn đáp án A


Câu 2:

Cho một máy bay lên thẳng có khối lượng 5.103kg/ sau thời gian 2 phút máy bay lên được độ cao là 1440m. Lấy g = 10m/s2. Tính công của động cơ trong khi chuyển động thẳng đều

Xem đáp án

Ta có công của động cơ lắc A = F.h

Vì máy bay chuyển động đi lên thẳng đều nên

F = P = mg = 5.103.10 = 5.104 (N)  A = F.h = 5.104.1440 = 72.106 (J)

Chọn đáp án D


Câu 3:

Cho một máy bay lên thẳng có khối lượng 5.103kg/ sau thời gian 2 phút máy bay lên được độ cao là 1440m. Lấy g = 10m/s2. Tính công của động cơ khi chuyển động nhanh dần đều

Xem đáp án

Máy bay chuyển động đi lên nhanh dần đều:

  Fk = ma + mg = m(a + g)

   s=12at2a=2ht2a=2.14401202=0,2m/s2

 Fk = 5.103 (0,2 + 10) = 51000(N)  A = Fk.s = 51000.1440 = 73,44.106 (J)

Chọn đáp án C


Câu 4:

Một ô tô khối lượng m = 2 tn lên dốc có độ nghiêng α = 30°. So với phương ngang, vận tốc đều 10,8km/h. Công suất của động cơ lúc là 60kW . Tìm hệ số ma sát giữa ô tô và mặt đường.

Xem đáp án

Ta có công suất động cơ là:

ϑ=At=F.v1  

Mà lực kéo của vật: F = mgsinα + µmgcosα (2)

 Từ (1) và (2) ta có:  

μ=ϑv.m.g.cosαtanα=60.1033.2000.10.3213=33

Chọn đáp án A


Câu 5:

Một ô tô, khối lượng là 4 tấn đang chuyển động đều trên con đường thẳng nằm ngang với vận tốc 10m/s, với công suất của động cơ ô tô là 20kW.Tính hệ số ma sát giữa ô tô và mặt đường.

Xem đáp án

Khi ô tô chuyển động đều, áp dụng định luật II Newton ta có:  

P+N+Fk+Fms=0

Chiếu lên trục nằm ngang và trục thẳng đứng ta có:

FkFms=0Fk=Fms  P+N=0N=P=mg

 Fk=Fms=μN=μmgμ=Fkmg

ϑ=F.vFk=ϑv=2000010=2000Nμ=20004000.10=0,05  

Chọn đáp án C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận