Ôn tập: Hệ quy chiếu quán tính và không quán tính lực hướng tâm và lực quán tính li tâm

  • 1740 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 40 phút

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận