Tính gia tốc trọng trường tại vị tri xác định

  • 1697 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tìm gia tốc rơi tự do tại một nơi có độ cao bằng nửa bán kính trái đất. Biết gia tốc trọng trường tại mặt đất là g=10 m/s2.

Xem đáp án

Chọn đáp án A

+ Ta có  độ lớn của trọng lực: 

 + Gia tốc rơi tự do :  

 + Nếu ở gần mặt đất (h << R) :

 

+ Lập tỉ số (1) và ( 2 ) :


Câu 2:

Tìm gia tốc rơi tự do tại nơi có độ cao bằng 3/4 bán kính trái đất biết gia tốc rơi tự do ở mặ đất g0=9,8m/s2

Xem đáp án

Chọn đáp án B

+ Ta có  độ lớn của trọng lực:

+ Gia tốc rơi tự do :

+ Nếu ở gần mặt đất (h << R) :

 + Lập tỉ số (1) và ( 2 ) :

 


Câu 3:

Tính gia tốc rơi tự do của một vật ở độ cao h = 5R ( R = 6400km), biết gia tốc rơi tự do tại mặt đất là 10m/s2

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Gia tốc ở mặt đất: 

Gia tốc ở độ cao h:  m/s2


Câu 5:

Gia tốc rơi tự do trên bề mặt của mặt trăng là 1,6m/s2 = 1740km. Hỏi ở độ cao nào so với mặt trăng thì g = 1/9 gMT.

Xem đáp án

Chọn đáp án B

+ Gia tốc ở mặt trăng:  

+ Gia tốc ở độ cao h:

 

h=3480km


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận