Tổng hợp lí thuyết Lực hấp dẫn, đinh luật vạn vật hấp dẫn

  • 2655 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Điều nào sau đây là sai khi nói về trọng lực?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Chọn ý sai. Trọng lượng của vật

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Trọng lực tác dụng lên vật có

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận