Tổng hợp lí thuyết Lực - Tổng hợp và phân tích lực có đáp án

  • 1899 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chọn ý sai. Lực được biểu diễn bằng một vectơ có

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 2:

Hai lực thành phần F1 và F2 có độ lớn lần lượt là F1 và F2, hợp lực F của chúng có độ lớn là F. Ta có: 

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

Lực đặc trưng cho điều gì sau đây?

Xem đáp án

Chọn  đáp án C


Câu 4:

Các lực cân bằng là các lực

Xem đáp án

Chọn đáp án B

?  Lời giải:

+ Hai lực bằng nhau về độ lớn, ngược chiều, tác dụng vào một vật có thể làm vật đó quay tròn → gây ra gia tốc hướng tâm cho vật → D sai.

+ Chỉ có đáp án B là đúng.


Câu 5:

Khi tổng hợp hai lực đồng quy F1 và F2 thành một lực F thì độ lớn của hợp lực F

Xem đáp án

Chọn đáp án D

?  Lời giải:


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận