Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

  • 2380 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Trong chuyển động tròn đều vectơ vận tốc dài có

Xem đáp án

Chọn C

Trong chuyển động tròn đều vectơ vận tốc dài có độ lớn không đổi và có phương trùng với tiếp tuyến quỹ đạo.


Câu 2:

Chuyển động cơ là sự thay đổi … của vật này so với vật khác theo thời gian. Từ cần điền vào chỗ trống là:

Xem đáp án

Chọn D

Chuyển động cơ là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian


Câu 3:

Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng x = 10 + 60t (km, h). Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào so với gốc tọa độ và với vận tốc bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Chọn C.

Khi t = 0 thì x = X0 = 10 (km) ⟹ Chất điểm đó xuất phát từ điểm cách gốc tọa độ 10 km.

Vận tốc ban đầu của chất điểm là: V0 = 60 km/h.


Câu 4:

Trong đồ thị vận tốc theo thời gian v(t) của một chuyển động thẳng của một vật như hình dưới. Những đoạn ứng với chuyển động thẳng nhanh dần đều là:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

Xem đáp án

Chọn B.

Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động có gia tốc không đổi theo thời gian và cùng chiều với vận tốc v, đồng thời v có giá trị phụ thuộc theo thời gian là một hàm bậc nhất:

v = V0 + at với a ≠ 0.

Trong đồ thị (v, t) thì đường biểu diễn v theo t là một đường thẳng. Ta thấy đoạn AB và CD trê đồ thị biểu diễn vận tốc v có gía trị tăng đều theo thời gian.


Câu 5:

Trong các phương trình sau, phương trình chuyển động thẳng chậm dần đều là

Xem đáp án

Chọn C.

Trong chuyển động thẳng chậm dần đều, gia tốc a và vận tốc v luôn trái dấu.

Phương trình biểu diễn sự phụ thuộc của x theo t trong chuyển động biến đổi đều là hàm bậc hai của thời gian theo t: x = x0 + v0t + 0,5at2.

Từ các phương trình trên ta thấy phương trình: x = 5t2 – 20t + 5 có a = 2,5 > 0; v0 = -20 < 0 thõa mãn điều kiện a.v0 < 0 nên đây là phương trình chuyển động thẳng chậm dần đều.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận